Miljøprojekt nr. 1412, 2012

Ideer til fremtidens affaldsdeponering

20-04-2012

Miljøstyrelsen har fået skitseret mulighederne for at indrette fremtidens deponeringsanlæg med en løbende in-situ rensning af perkolat eller en høj grad af fortynding, som gør det muligt at udlede perkolat til det omgivende miljø. Herved åbnes mulighed for at drive deponering uden opsamling af perkolat og med begrænset efterfølgende overvågning.
Rapporten skitserer deponeringsanlæg med passiv rensning ved etablering af et rensemedie i bunden af anlægget og anlæg med indretning af højpermeable zoner i det deponerede affald. Indledende vurderinger viser, at det er muligt at enten rense eller fortynde perkolat til en grad, som gør denne type anlæg attraktivt. De skitserede typer anlæg vurderes mindre miljøbelastende og billigere ift. traditionelle deponeringsanlæg, da der ikke skal ske transport og rensning af perkolat decentralt.

Læs publikation