Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen 4, 2011

Udnyttelse af lossepladsgas

01-09-2011

I 2006-07 afsatte Miljøstyrelsen 4,5 mio. kr. til prøvepumpninger af lossepladsgas med et maksimalt tilskud på 500.000 kr. pr. projekt. Formålet var at mindske udledningerne af drivhusgas fra lossepladser i Danmark gennem en øget gasudnyttelse. Der blev i 2006-07 igangsat prøvepumpning af lossepladsgas på 11 lossepladser. Der er opnået en væsentlig reduktion af metanemission: Man kan indenfor en 5-årig periode reducere udledningen af metan med 84.000 tons CO 2 -ækvivalenter til en billig gennemsnitlig reduktionspris på 88 kr.

Læs publikation