Miljøprojekt 1378, 2011

Status for genanvendelse af jord

22-09-2011

Denne rapport beskriver resultaterne af en undersøgelse af, hvorledes jord bliver genanvendt i Danmark. Ved undersøgelsen er indsamlet data fra forskellige aktører indenfor jordflytning.Undersøgelsen har afdækket antallet, størrelsen og typen af genanvendelsesprojekter. Undersøgelsen har desuden afdækket hvilke forureningsgrader jord til genanvendelse typisk har, hvilke bygherrer som genanvender jorden, og hvilken lovhjemmel man genanvender jorden efter.
Undersøgelsen har blandt andet vist, at de typiske genanvendelsesprojekter er på mellem 500 og 50.000 tons jord, og at de udføres ligeligt af private og offentlige bygherrer.Derudover fremgår det af undersøgelsen, at der i stor udstrækning benyttes en række forskellige kriterier til at kategorisere jordens forureningsgrad. Undersøgelsen markerer samtidig behov for mere lempede og ensartede regler, hvis især den lokale genanvendelse af overskudsjord skal øges.

Læs publikation