Vejledning 3, 2011

Vejledning om godkendelse af risikovirksomheder i transportsektoren

07-10-2011

I 2006 udvidede Miljøstyrelsen risikobekendtgørelsen på baggrund af anbefalinger fra kulegravningsudvalget, som regeringen nedsatte efter ulykken i Seest. Transportområdet er derfor omfattet af risikobekendtgørelsen, og nogle arealer, hvor farligt gods er ophobet under transport, skal risikogodkendes.

Der er forskelle mellem de normale risikovirksomheder og virksomheder på transportområdet, derfor denne vejledning.  Vejledningens væsentligste emner er, hvilke transportaktiviteter er omfattede af risikoreglerne, hvordan virksomheden får overblik over de risikorelevante stoffer, der kan være til stede på virksomheden, hvilken virksomhed er godkendelsespligtig og, i mindre grad, hvordan snitfladen er mellem risikobekendtgørelsens regler og reglerne for transport af farligt gods.

Læs publikation