Miljøprojekt 1381, 2011

Tonestøj fra vindmøller

14-11-2011

Inden for tilskudsordningen ”Miljøeffektiv teknologi” har Miljøstyrelsen bedt Grontmij om at undersøge de tekniske muligheder for at undgå, at støjen fra vindmøller indeholder toner, herunder lavfrekvente toner. Projektet er baseret på litteraturen og erfaringer fra vindmøllebranchen og rådgivere i støjdæmpning. Rapporten beskriver lovende analyseværktøjer til at beregne og reducere tonestøj, og egnede teknikker til at dæmpe toner i støjen fra vindmøller. Der er tilgængelig viden på begge områder hos danske forskningsenheder, som kombineret med den erfaring og viden i vindmøllebranchen samt dele af rådgivermiljøet kan udnyttes til styrke Danmarks position inden for vindmølleteknologi.

Læs publikation