Rapport fra Virksomhedsudvalg II

11-11-2011

Virksomhedsudvalg II blev nedsat af Miljøministeriet og kommer i denne rapport med anbefalinger til forenklinger inden for miljøgodkendelse og tilsyn med virksomheder, herunder også anbefalinger om digitalisering på området. Anbefalingerne kan gennemføres inden for 1-2 år. Udvalget har konkluderet, at anbefalingerne samlet set vil påvirke miljøet positivt og medføre administrative forenklinger og lettelser for især virksomhederne, bl.a. bedre sagsgange.

Læs publikation