Miljøprojekt 1387, 2011

Pesticider i grundvand, litteraturstudium vedrørende mulige afværgeteknikker

08-11-2011

Der er udarbejdet et litteraturreview med det formål at belyse, hvilke metoder der findes til oprensning af pesticidpunktkilder, der truer grundvandet. Fokusstofferne er pesticider, der har været anvendt i Danmark og som er påvist i det danske grundvand.  Det drejer sig om phenoxysyrer, triaziner, nitroforbindelser, bentazon  m.fl.  Vidensniveauet ift oprensning af ovennævnte pesticider  er meget begrænset, men litteraturreviewet rummer anbefalinger til undersøgelse af  udvalgte afværgeteknikkers oprensningspotentiale overfor forskellige pesticidstofgrupper.

Læs publikation