Miljøprojekt 1390, 2011

Miljøregnskab for pilotkommune

03-11-2011

I en ny rapport fra Miljøstyrelsen udarbejdes et miljøregnskab for en kommunes indkøb. Miljøregnskabet opgør det miljømæssige fodaftryk som en kommunes indkøb giver anledning til. Heri medtages ikke kun klimaeffekter, men også de effekter, som kommunens indkøb har på biodiversitet, ressourceforbrug og luftforurening.
Hvis man samtidig ser på hvilke områder kommunen anvender flest ressourcer på, er det især indkøb af transportydelser, fødevarer, energi og fysiske produkter, der indebærer den største miljøbelastning. Derfor bør det være disse områder, der er fokus på, hvis kommunerne vil have en mere grøn indkøbsstrategi.

Sammen med Miljøprojektet offentliggøres en metoderapportLæs publikation