Kortlægning af tilsætningsstoffer i chlorerede opløsningsmidler

18-11-2011

Projektet omfatter en kortlægning af tilsætningsstoffer i chlorerede opløsningsmidler samt en teoretisk vurdering af om stofferne kan udgøre en trussel for jord og grundvand.
Projektet har identificeret 9 tilsætningsstoffer, som er potentiel mest kritiske i forhold til mennesker gennem eksponering via jord og grundvand og indeklima (afdampning fra jord/grundvand)

Læs publikation