Miljøprojekt 1386, 2011

Immobile stoffer i bekæmpelsesmidler anvendt inden for frugtavl

08-11-2011

Projektet indeholder en historisk redegørelse om anvendelsen af bekæmpelsesmidler med indhold af immobile stoffer inden for frugtavl, samt resultater fra fire særligt tilrettelagte undersøgelser i tidligere frugtplantager. Resultater fra 16 andre undersøgelser er inddraget. I frugtplantager i drift i en periode på 10 år eller mere i perioden 1920-1952 kan der være risiko for overskridelse af afskæringskriteriet for arsen. Der er fundet markante overskridelser af afskæringskriteriet på 1 ud af 20 plantager. Undersøgelsesresultaterne giver ikke entydigt svar på i hvor stort omfang, der kan forventes overskridelser. Der følges derfor op med yderligere undersøgelser i et nyt projekt.

Læs publikation