Orientering fra Miljøstyrelsen 5, 2011

Bekæmpelsesmiddelstatistik 2010

07-11-2011

Publikationen indeholder en total opgørelse over salget af bekæmpelsesmidler opdelt på anvendelsesområde ifølge inddelingen i “Miljøstyrelsens oversigt over godkendte bekæmpelsesmidler” samt en opgørelse over de enkelte virksomme stoffer. Salgstallene omfatter både plantebeskyttelsesmidler og biocider.
Statistikken indeholder opgørelse over salg af bekæmpelsesmidler i årene 2008-2010 indsamlet via årlige indberetninger fra registreringsindehavere af godkendte bekæmpelsesmidler. Ud fra dette er opgjort landbrugets forbrug i 2010, og behandlingshyppigheden er beregnet for 2010.

Læs publikation