Bekæmpelsesmiddeforskning fra Miljøstyrelsen 134, 2011

Barrierer i landmændenes beslutningsmønstre vedrørende ændret pesticidanvendelse

28-11-2011

Projektets spørgeskemaundersøgelser til 1.740 konventionelle danske landmænd med bedrifter på mindst 30 ha viser, at landmændene i deres beslutninger om anvendelse af pesticider kan inddeles i to hovedtyper: Den ene gruppe lægger meget vægt på priser på pesticider og afgrøder, når de træffer beslutninger om anvendelse af pesticider. Den anden gruppe lægger især vægt på at nå et højt udbytte i marken, mens priser er af mindre betydning. Undersøgelsen viser samtidig, at de to grupper reagerer forskelligt på forskellige politiske virkemidler. Myndighederne bør derfor implementere en bred vifte af virkemidler, men samtidig målrette implementeringen efter, hvem der er målgruppe for hvilke virkemidler.

Sammenfattende artikel om projektet kan hentes her

Læs publikation