Vildtinformation 2011

01-03-2011

I dette års udgave af Vildtinformation kan du blandt andet læse om ændrede jagttider, vinterfordring af hjortevildt og hønsefugle samt et nyt digitalt system til regulering af vildt.

Vildtinformation, der udsendes til alle jagttegnsberettigede personer i Danmark, har i år blandt andet fokus på vinterfodring af vildtet. Bladet rummer endvidere vildtudbyttestatistikken for 2009/10 og præsenterer Vilreg, der er det nye digitale system til ansøgninger om regulering af skadevoldende vildt.

Udgivet af Naturstyrelsen, 2011. Må citeres med kildeangivelse. Kan fås i trykt udgave ved henvendelse til Miljøstyrelsens Informationscenter.

Læs publikation