Miljøprojekt 1358, 2011

Undersøgelse og risikovurdering af Collstropgrunden i forhold til Esrum Sø

17-03-2011

Rapporten omhandler en supplerende undersøgelse af Collstropgrunden med henblik på afklaring af forureningsrisikoen i forhold til Esrum Sø. I rapporten gennemgås tidligere rapporter samt nærværende undersøgelse, som omfatter etablering af nye boringer, vandspejlspejlinger, udtagning og analyse af vand- og sedimentprøver samt risikoanalyse.

Læs publikation