NOVANA - Det nationale program for overvågning af vandmiljøet og naturen

29-03-2011

Rapporten beskriver strategi, indhold m.m. for de 8 delprogrammer, som indgår i den nationale overvågning for årene 2011-2015. Hvor det har været relevant er overvågningen opdelt i kontrolovervågning (overvågning til beskrivelse af enerel tilstand samt udvikling) og operationel overvågning (overvågning rettet mod områder, hvor målene ikke forventes opfyldt eller hvor der er gennemført en indsats). Overvågningens indhold angiver antal overvågningspunkter, kemisk/fysiske og biologiske parametre, frekvenser m.m.

Læs 1. del af rapporten her: NOVANA - Det nationale program for overvågning af vandmiljøet og naturen

Læs 2. del af rapporten her: NOVANA - Det nationale program for overvågning af vandmiljøet og naturen 2011-2015

Udgivet af Naturstyrelsen, 2011. Må citeres mod kildeangivelse.