GUDP årsberetning 2010

01-05-2011

GUDP bestyrelsen aflægger en gang årligt beretning for miljø- og fødevareministeren om arbejdet i det forgange år. Årsberetningen offentliggøres endvidere på GUDP's hjemmeside. 

Læs publikation