Miljøprojekt 1365, 2011

Eksperthjælp i forbindelse med miljøregulering af virksomheder

30-05-2011

Behovet for ekspertydelser ved godkendelse af og tilsyn med industrivirksomheder har været stigende i de senere år, fordi der stilles stadig større krav til specialiseret teknisk viden og fordi der er et generelt tidspres på sagsbehandlingen. Derfor igangsatte Miljøstyrelsen en undersøgelse til belysning af mulighederne for forbedret adgang til eksperthjælp, med henblik på en effektivisering af myndighedshåndteringen i forbindelse med godkendelsespligtige virksomheder. Undersøgelsen er udført af COWI i foråret 2010. På grundlag af en behovsanalyse og analyse af udenlandske systemer for eksperthjælp, er der i undersøgelsen udarbejdet en række forslag til forbedrede systemer for eksperthjælp.

Læs publikation