Miljøprojekt 1360, 2011

Asbest i jord – eksponering og undersøgelsesmetode

12-05-2011

Rapporten kvantificerer resuspension af asbestfibre fra jorden til udeluften. På baggrund heraf ses på muligheden for at fremkomme med et forslag til et jordkvalitetskriterium, der afspejler risikoen ved eksponering for asbestfibre i jorden. I tilknytning hertil er beskrevet en målemetode og en procedure for prøvetagning, der kan dokumentere i hvilken grad, jorden på en lokalitet er påvirket med asbestfibre.
I rapporten er opstillet en strategi for prøvetagning af jord og jordens overflade på lokaliteter, hvor en potentiel forurening med asbestfibre og/eller asbestholdigt materiale (ACM) skal kvantificeres og belyses i omfang og udbredelse.

Læs publikation