Miljøprojekt 1368, 2011

Variationer i poreluftens forureningsindhold

Teknologiprogrammet for jord- og grundvandsforurening

28-06-2011

Resultater og konklusioner i denne rapport er baseret på en gennemgang af koncentrationsvariationen i poreluft og muligt styrende parametre for variationen på 5 lokaliteter. Herudfra er størrelses­ordenen for den tidslige og rumlige variation af poreluftindholdet fastlagt. Resultatet forbedrer mulighederne for at vurdere det gennemsnitlige poreluftindhold og kan herigennem bidrage til at kvalificere risikovurderinger. Vandspejlsfluktuationer betinger de største tidslige ændringer i poreluftindholdet.

Læs publikation