Kortlægning af kemiske stoffer i forbrugerprodukter 110, 2011

Undersøgelse af afgivelse af bisphenol A fra kasseboner og sutteskjold

24-06-2011

Kasseboner og kvitteringer på det danske marked er kortlagt, og resultatet viser, at langt den overvejende del udgøres af termopapir, som indeholder bisphenol A.
Risikoberegninger viser dog, at bonerne ikke udgør en risiko for forbrugere eller kassepersonale, der håndterer bonerne. Heller ikke selvom de er gravide, og selvom der samtidig tages højde for den mængde bisphenol A, der kommer via fødevarer. Undersøgelsen viser samtidig, at boner er en væsentlig kilde til udsættelse for bisphenol A.
Der er endvidere lavet en kortlægning af sutter, hvis skjold, dvs. den hårde del, er lavet af polycarbonat, som består af bisphenol A. Kortlægningen viser, at 10-20% af sutterne på det danske marked har skjold af polycarbonat, og at andelen er faldende, da der i stigende grad bruges andre plasttyper. Vurderingen af sutterne viser, at de ikke udgør en risiko, selvom der også indregnes den mængde bisphenol A, små børn udsættes for fra fødevarer.

Læs publikation