Rotter, mus og fødevarevirksomheder

06-06-2011

Vejledningen beskriver lovgrundlaget for forebyggelse og bekæmpelse af gnavere på fødevarevirksomheder, gnavernes biologi og adfærd samt, hvordan der skal føres tilsyn med fødevarevirksomheder.

Vejledningen beskriver lovgrundlaget for forebyggelse og bekæmpelse af gnavere på fødevarevirksomheder, gnavernes biologi og adfærd samt, hvordan der skal føres tilsyn med fødevarevirksomheder. Fejlfinding, konstatering af gnavere samt bekæmpelse og forebyggelse af gnavere beskrives. Tilrettelægge af gnaverbekæmpelsen gennemgås og de tilhørende bekæmpelsesmidler og gnavernes resistens mod disse omtales nærmere.

Udgivet af Naturstyrelsen, 2011. Må citeres med kildeangivelse.

Læs publikation