Redegørelse fra Miljøstyrelsen 2, 2011

Redegørelse om Glyphosat og AMPA fund i GRUMO

24-06-2011Redegørelsen gennemgår de fund af glyphosat og dets nedbrydningsprodukt AMPA, der har været i grundvandsmoniteringen siden moniteringen startede i 1997 og frem til og med 2010, med henblik på at finde sandsynlige årsager til de fund der har været. Redegørelsen gennemgår overordnet alle fund og går derefter i dybden med 33 udvalgte boringer hvor der enten har været gentagne fund og/eller fund over grænseværdien. Af disse er 10 boringer besigtiget i felten for derved at kaste yderlige lys over mulige årsager til fundene af glyphosat og AMPA. I redegørelsen angives mulige årsager til fundene og disse diskuteresLæs publikation