Kortlægning a f kemiske stoffer i forbrugerprodukter 111, 2011

Kortlægning og sundhedsmæssig vurdering af kosmetiske produkter markedsført som “ikke konserverede”

01-06-2011

Rapporten kortlægger kosmetiske produkter, der markedsføres som ”ikke-konserveret” eller ”naturligt konserveret”. Indholdsstoffer, der virker antimikrobielt, antiseptisk mv. blev identificeret. Selvkonservering vha. produktionsmetode, beholderdesign og blanding af indholdsstoffer, f.eks. alkohol, fugtighedsbevarende stoffer og pH blev diskuteret. Nogle ikke-konserverede produkter indeholdt parfumestoffer i en koncentration, der virker antibakteriel. Sammenligningsgrundlaget var for lille til at konkludere, om ”ikke konserverede” kosmetiske produkter virker mere eller mindre allergifremkaldende end konserveret kosmetik.

Læs publikation