Vejledning fra Miljøstyrelsen 1, 2011

Klassificering af grønlistet affald under "transportforordningen"

06-06-2011

Formålet med vejledningen er at assistere virksomheder og myndigheder, der frembringer, håndterer, transporterer, eksporterer og kontrollerer grønlistet affald, i at klassificere affaldet korrekt. Vejledningen skal sikre en ensartet klassificering af affald i Danmark i forbindelse med import og eksport af affald. Vejledningen gennemgår detaljeret samtlige affaldsfraktioner på transportforordningens grønne liste (bilag III), således at en mere ensartet og korrekt klassifikation kan opnås.

Læs publikation