Handlingsplan for bevaring af den truede art hasselmus

17-06-2011

Handlingsplanen gør opmærksom på hasselmusens levesteder, biologi, trusler samt status, og giver forslag til en målrettet en forvaltningsindsats til artens fordel, så hasselmusens fremtidige overlevelse i Danmark kan sikres

Udgivet af Naturstyrelsen, 2000. Findes kun elektronisk. Må citeres mod kildeangivelse.

 

Som led i implementeringen  af EU's habitatdirektiv har Naturstyrelsen i 2011 udgivet en "  Forvaltningsplan. Beskyttelse og forvaltning af hasselmusen, Muscardinus avellanarius og dens levesteder i Danmark  ".

Læs handlingsplan