Miljøprojekt 1374, 2011

Forprojekt til analyse af shredderaffald ift. farlighed

24-06-2011

Der er i projektet foretaget en litteraturgennemgang af eksisterende danske og udenlandske analyser af shredderaffald for at vurdere farligheden samt foretaget tre analyser af nyt shredderaffald, dels for at vurdere farligheden af det konkrete affald, og dels for at udvælge og teste analysemetoderne. Resultatet er, at det ikke på baggrund af litteraturgennemgangen og de tre analyser kan konkluderes at shredderaffald entydigt ligger over eller under de grænseværdier, som er betydende for om affaldet er farligt.  Der er også udarbejdet en vejledning for hvordan analyser af shredderaffald skal gennemføres i forhold til at klassificere affaldet som farligt eller ikke farligt.

Læs publikation