Miljøprojekt 1375, 2011

Feasibility-studie af behandlingsmetoder til shredderaffald

24-06-2011

Shredderaffald bliver i dag deponeret, men indeholder en del ressourcer i form af metaller og energi, der bør kunne udnyttes mere hensigtsmæssigt. Feasibilitystudiet giver et overblik over, hvilke danske og udenlandske behandlingsmetoder for shredderaffald, som vil kunne bidrage til opfyldelse af behandlerkrav for bilskrot (EU's bilskrotdirektiv). Herudover er de mulige barrierer og muligheder for at gennemføre generelle behandlerkrav for shredderaffald analyseret.

Læs publikation