Vejledning fra Miljøstyrelsen 2, 2011

Vejledning om Miljøkrav til store olieoplag

01-07-2011

Vejledningen gennemgår de typer oplag der er omfattet, miljølovgivningen som gælder for store olieoplag, de væsentligste miljøforhold, krav til en ansøgning om miljøgodkendelse for henholdsvis nye og bestående anlæg samt hvilke forhold, man bør være opmærksom på, når et anlæg skal miljøgodkendes. Endelig beskriver den myndighedernes ansvar og arbejdsopgaver ved tilsyn på olieoplag, hvordan der bedst kan forebygges mod store miljøuheld, og hvordan miljøskaderne ved et stort uheld bedst kan minimeres.
De tre tilknyttede bilag indeholder en liste over mulige miljøpåvirkninger, forslag til egenkontrol og en eksempelsamling med forslag til vilkår til store olieoplag.

Læs publikation