Miljøprojekt 1356, 2011

Samfundsøkonomisk vurdering af Miljøministeriets tilsyn og håndhævelse på 4 områder

10-01-2011

Miljøstyrelsen har netop afsluttet et projekt, der har haft til formål at undersøge, hvordan tilsyns- og håndhævelsesindsatsen på miljøområdet kan tilrettelægges på en samfundsøkonomisk optimal måde. Rapporten kommer også med konkrete forslag til, hvordan man kan måle effekten af tilsyns- og håndhævelsesindsatsen. De væsentligste anbefalinger i rapporten er, at der bør ske en større differentiering af tilsynsindsatsen. Altså at man bør målrette tilsynene til de områder, hvor der er mest brug for det.

Læs publikation