Miljøprojekt 1355, 2011

Rådgivningsmetoder til kemikaliesubstitution i grafisk produktion

06-01-2011

Rapporten sammenfatter resultaterne fra et videregående projekt, hvor i der er afprøvet og udviklet en række branchespecifikke værktøjer og systematiske metoder til kemikaliesubstitution i den danske grafiske branche.

Læs hele publikationen som PDF

I en baggrundsrapport er kemiske stoffer, der bruges i den branchen, blevet kortlagt. Formålet var at finde stoffer, der kan substitueres med alternativer, der er mindre problematiske for miljø og/eller sundhed. Ud af de ca. 600 kortlagte stoffer blev 228 identificeret som mulige substitutionskandidater.
Læs rapporten her: Kemikaliesubstitution i grafisk branche
Desuden er der udarbejdet en prototype til elektronisk hjælpeværktøj:
Hjælpeværktøj til kemikaliesubstitution i grafisk branche