Miljøprojekt 1354, 2011

Kemikaliesubstitution i grafisk branche

06-01-2011

I rapporten er kemiske stoffer, der bruges i den danske grafiske branche, blevet kortlagt. Formålet var at finde stoffer, der kan substitueres med alternativer, der er mindre problematiske for miljø og/eller sundhed. Ud af de ca. 600 kortlagte stoffer blev 228 identificeret som mulige substitutionskandidater.

Læs hele publikationen som PDF

Et videregående projekt har afprøvet og udviklet en række branchespecifikke værktøjer og systematiske metoder til kemikaliesubstitution i branchen.
Læs rapporten her: Rådgivningsmetoder til kemikaliesubstitution i grafisk produktion

Desuden er der udarbejdet en prototype til elektronisk hjælpeværktøj:
Hjælpeværktøj til kemikaliesubstitution i grafisk branche