Miljøprojekt 1332, 2011

Strategier over for pesticidtrusselen mod grundvandet fra punktkilder

25-02-2011

Projektet beskriver en model til undersøgelse af pesticidpunktkilder. I en indledende skrivebordsundersøgelse udarbejdes en bruttoliste over potentielle pesticidpunktkilder i et opland. Ved hjælp af interviews med ejere og besigtigelse af lokaliteten reduceres bruttolisten til en nettoliste med de mest betydende pesticidpunktkilder. Herefter udføres fysiske screeningsundersøgelser på disse. Såfremt der konstateres pesticidforurening i grundvandet udvides undersøgelserne til at omfatte detaljerede fluxbestemmelser. Bestemmelse af pesticidfluxen giver mulighed for at sammenligne pesticidbelastningen fra forskellige punktkilder.

Læs resumé af hele rapporten i folderen: Undersøgelser af pesticidpunktkilder

Læs publikation