Orientering fra Miljøstyrelsen 1, 2011

Metode til risikoanalyse af kemikalieinspektionens tilsynsområder

25-02-2011

Miljøstyrelsen har fået udviklet en metode til risikoanalyse af Kemikalieinspektionens tilsynsområder. Metoden er udviklet af COWI A/S. Risikoanalysen foretages med udgangspunkt i en traditionel tilgang til risikovurdering, hvor risikoværdien ved en given lovovertrædelse opfattes som en funktion af sandsynligheden for at overtrædelsen sker og alvoren forbundet med overtrædelsen. Resultatet af risikoanalysen kan benyttes til at prioritere indsatsen imellem de forskellige bekendtgørelser og forordninger og til at prioritere hvilken målgruppe, der er relevant for kontrollen.

Læs publikation