Kortlægning af kemiske stoffer i forbrugerprodukter 106, 2011

Kortlægning af kemiske stoffer i rengøringsmidler til ovn, komfur og keramiske plader

01-02-2011

Resumé
Produkter til rengøring af ovne og lignende samt af stålplejemidler i detailhandlen er kortlagt og analyseret for indhold af organiske opløsningsmidler og for nogle af produkterne også for PFOS. Rengøringsprodukterne blev vurderet ikke at medføre en kritisk belastning af hverken forbrugerens sundhed eller af miljøet ved anvendelsen af dem. Dog viste vurderingen, at enkelte af produkterne indeholdt organiske opløsningsmidler i koncentrationer, som i særlige tilfælde kan være kritiske for sundhed og miljø. Det anbefales bl.a. at minimere forbrug og antal af forskellige rengøringsmidler, der anvendes i husholdningen, og at undgå produkter, der er klassificerede som sundhedsskadelige.

Læs publikation