Miljøprojekt 1399, 2011

Undersøgelse af pesticidforbruget på offentlige arealer i 2010

Undersøgelse af pesticidforbruget på offentlige arealer i 2010

20-12-2011

Pesticidforbruget på de offentlige arealer var i 2010 på 3,1 ton aktivstof og udgør 0,1 % af det årlige salg af pesticider i Danmark. Forbruget er faldet fra 25,7 ton og dermed reduceret med 88 % siden 1995. Siden sidste opgørelse i 2006 er der sket en reduktion på 23 %. Rapporten viser, at kommunernes forbrug er uændret siden 2006, men at forbruget i perioden 1995-2010 er reduceret med 90 % til 1.438 kg aktivstof. Regionerne har samlet set reduceret forbruget med 96 % i forhold til amternes forbrug i 1995, fra 1.674 til 68 kg aktivstof. Statens forbrug er faldet med 85 % siden 1995 til 1.586 kg aktivstof i 2010.

Download rapportens særskilte bilag 1-5 her

Læs publikation