Miljøprojekt 1382, 2011

Statistik for genanvendelse af emballageaffald 2009

08-12-2011

I rapporten beskrives resultaterne af overvågningen af genanvendelsen af emballageaffald i 2009. Resultaterne præsenteres som en række opgørelser udarbejdet for fem emballagematerialer, nemlig for glas-, metal-, papir- og pap-, plast- samt træemballage. Opgørelsen over genanvendelsen af papir- og papemballagen indeholder tillige en opgørelse over indsamlingen af returpapir og pap.

Læs publikation