Miljøprojekt 1394, 2011

Økotoksikologiske jordkvalitetskriterier for PAH

09-12-2011

Projektet har på baggrund af en større litteratursøgning haft som mål at fastsætte forslag til nye økotoksikologiske jordkvalitetskriterier for PAH-stoffer. Valg af data til fastsættelsen af indeværende forslag til jordkvalitetskriterier er sket på baggrund af en række udvælgelseskriterier, f.eks. er forsøg med akvatiske organismer og forsøg, hvor organismerne alene er eksponeret via forurenet føde, udeladt. EU's PNEC-værdier er medtaget i rapporten til sammenligning.

Læs publikation