Miljøprojekt 1396, 2011

Målemetoder til kontrol af eftermonterede partikelfiltre på tunge køretøjer

01-12-2011

Rapporten gennemgår nuværende og alternative målemetoder til synskontrol af tunge kørestøjer. I den forbindelse ses der også på emissioner fra skadede filtre. Formålet med rapporten er at vurdere pålideligheden af den nuværende metode til røgtæthedsmåling (opacitet), som bruges ved syn som indikator for partikeludslip fra tunge køretøjer med eftermonterede dieselpartikelfiltre (DPF) i henhold til principgodkendelsen af DPF/ / samt at undersøge og beskrive mulige alternativer til målingen af røgtæthed ved periodesyn af tunge køretøjer.

Læs publikation