Miljøprojekt 1364, 2011

Kortlægning af supermarkedskædernes betydning for emballagevalget

20-12-2011

Emballagevalget i supermarkederne i Danmark og det øvrige Europa er først og fremmest styret af optimering af salg og omkostninger. Ikke af emballagekrav til leverandørerne. Supermarkederne ønsker det billigste produkt, der kan sælges til højst mulig pris og volumen. Sidegevinsten er miljøforbedringer for både produkt og emballage, da det tilskynder til ressourcereduktion. Det er således pt. alene i USA – Wal Mart – at der stilles leverandørkrav, som er styrende for emballagevalget.
Projektet peger endvidere på, at når 80 % af ressourcerne bruges på at fremstille produktet, 15 % på distribution og 5 % på emballagen, så virker det rigtigt at sikre produktet mod skader og ineffektiv distribution. For lidt emballage skader miljøet mere end for meget emballage.

Læs publikation