Bekæmpelsesmiddelforskning fra Miljøstyrelsen 130, 2011

En pesticidforurening – 15 år efter

Spredning, nedbrydning og akkumulation i jordsøjlen

01-12-2011

Ved sammenligning med 15 år gamle målinger viser undersøgelsen, at ukrudtsmidlet MCPA optræder med uændret hyppigheden i morænelerslaget under Skælskør frugtplantage, formentlig som resultat af fortsat anvendelse af stoffet. Samtidig er der fundet høj hyppighed af mechlorprop (MCPP) og BAM, selv om disse stoffer ikke har været anvendt i plantagen de sidste 10-15 år.
På plantagens vaskeplads for sprøjteredskaber findes der knapt 20 år efter pladsens nedlæggelse fortsat ”hot-spot” koncentrationer på cirka 300 µg/l af dichlorprop, MCPP og nedbrydningsprodukter heraf. Undersøgelsen viser, at der sker en dæmpet spredning af stofferne til grundvandsmagasinet, formentligt betinget af sprækker

Download artiklen "15 års udvikling af grundvandsforurening med ukrudtsmidler i moræneler" her

Læs publikation