Miljøprojekt 1388, 2011

Emballageforsyningen i Danmark 2009

Orientering fra Miljøstyrelsen, 18/1997, 1998

08-12-2011

Mængden af ny emballage på det danske marked i 2009 er opgjort til 693.950 tons svarende til, at hver dansker bruger 126 kg emballage pr. år. Der er tale om et kraftigt fald i forhold til tidligere år. Alene fra 2008 er der sket et fald på godt 23 %. Omtrent halvdelen af emballageforbruget består af papir- og pap (55%). Plastemballage udgør 24%, glasemballage udgør 10%, træemballage udgør 5% og metalemballagen udgør 5% af den samlede mængde. Cirka halvdelen af den samlede emballagemængde ender som affald hos husholdningerne

Læs publikation