Bekæmpelsesmiddelforskning fra Miljøstyrelsen 129, 2011

Biologisk ukrudtsbekæmpelse i kornafgrøder med forøget rumlig uniformitet og høj afgrødetæthed

01-12-2011

Projektets formål har været at opbygge en viden om sammenhængen mellem kornafgrødens tæthed, rumlige mønster og konkurrence med ukrudt samt at undersøge de økonomiske konsekvenser ved anvendelse af forskellige dyrkningsstrategier.
Projektet viste, at høj afgrødetæthed og forøget rumlig uniformitet kan bidrage væsentligt til ukrudtsbekæmpelse og dermed en reduktion i herbicidanvendelsen.
Teoretisk opnås en forbedret uniformitet ved at reducere rækkeafstanden til 4 cm.
Ved økologisk dyrkning var det mest rentabelt at reducere rækkeafstanden, øge tætheden og undlade harvning. Ved konventionel dyrkning var det mest rentabelt at reducere rækkeafstanden, anvende normal udsædsmængde og undlade ukrudtssprøjtning.

Download artiklen "Ændring af dyrkningspraksis kan reducere behovet for ukrudtsbekæmpelse i korn"

Læs publikation