Orientering 4, 2011

Affaldsstatistik 2009 og Fremskrivning af affaldsmængder 2011-2050

08-12-2011

Publikationen indeholder en opgørelse over affaldsproduktionen i Danmark opdelt på kilder, affaldstyper, affaldsfraktioner, behandlingsformer samt en opgørelse over import og eksport af affald. Statistikken giver desuden et overblik over udviklingen i affaldsmængderne i årene 1994-2009 og affaldsbehandlingen sættes i relation til sigtelinierne i regeringens Affaldsstrategi 2009-12. Fremskrivningen viser den forventede udvikling i affaldsmængderne indtil 2050 og behandlingen af det.

Hent rapportens bilag Bilag H herLæs publikation