Environmental Project 1370, 2011

Survey on basic knowledge about exposure and potential environmental and health risks for selected nanomaterials

23-08-2011

Based on a literature review this report provides a general description as well as an environmental and health profile of 7 nanomaterials. The examined nanomaterials are selected because of expected high use or specific environmental and health properties. Fullerenes, iron, silver, nanoclay and titanium-, cerium-, and silicondioxides were studied in the project. Based on current uses, it is concluded that current applications of nano-iron and nanoclay can not cause unexpected “nano-associated” health or environmental problems. Although no specific risk associated with current uses of any of the 7 other nanomaterials were identified, there are areas where there may be reason for attention and thus need for more knowledge.

Abstract in Danish
På basis af en litteraturundersøgelse gives en generel beskrivelse samt en miljø- og sundhedsprofil af 7 nanomaterialer. De undersøgte nanomaterialer er udvalgt på grund af forventet stor anvendelse eller særlige miljø- og sundhedsegenskaber. Fullerener, jern, sølv, nanoler samt titan-, cerium- og silicium dioksid har indgået i undersøgelsen. Det påpeges, at der er lille sandsynlighed for, at nuværende anvendelser af nano-jern og nanoler kan give uforudsete, nanorelaterede miljø- eller sundhedsproblemer. For de øvrige nanomaterialer, er der områder, hvor der kan være grund til opmærksomhed og til af skaffe mere viden, selvom der ikke er identificeret konkret risiko i forbindelse med nuværende anvendelser af nogen af de 7 undersøgte nanomaterialer.

Læs publikation