Partikeludskiller til regnafstrømning

22-08-2011

Projektet videreudvikler og optimerer en olieudskiller udviklet af firmaet Watercare til samtidig udskillelse af partikler i regnafstrømning.

Projektet videreudvikler og optimerer en olieudskiller udviklet af firmaet Watercare til samtidig udskillelse af partikler i regnafstrømning. Desuden forbedres dokumentationsmetoderne for partikeludskillere til regnafstrømning.

Resultaterne viser, at udskilleren udskilleren kan fjerne ca. ¼ af partiklerne i vejvandet ved 2l/s og ca. 1/10 ved 14l/s.

Udgivet af Naturstyrelsen 2011. Må citeres mod kildeangivelse. Findes kun elektronisk.

Download pdf