Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen 5, 2011

Lydskodder til afskærmning mod støj fra virksomheder

31-08-2011

Inden for tilskudsordningen ”Miljøeffektiv teknologi” har Miljøstyrelsen givet tilsagn til Sjælsø Danmark i samarbejde med Lloyd’s Register ODS og Tegnestuen Vandkunsten om at udvikle, designe og afprøve en vindueskonstruktion med særlig god lydisolation i åben tilstand. Vinduet er produceret af dan-alu vinduer. Der er i processen foretaget en række numeriske beregninger på konstruktionen samt afsluttende foretaget en mock-up måling af vindueskonstruktionen.

Arbejdsrapporten er blevet opdateret juni 2012. De to sidste sider med diagrammer af kurveblade er blevet rettet. Desuden er to kildetal blevet rettet i selve rapporten.

Læs publikation