Miljøprojekt 1379, 2011

Kortlægning af substitutionsmuligheder samt sundheds- og miljømæssig vurdering af malingsystemer til industriel overfladebehandling af metal og træ

15-08-2011

Projektets formål var at indsamle en bred viden om industriel overfladebehandling. Projektet bekræfter, at man kan opnå gode eller rimelige resultater med mere sundheds- og miljøvenlige materialer og processer. Eksemplet fra metalområdet viser samlet en væsentlig forbedring hvad angår brugsegenskaber, en forbedring på sundheden, men stadig indeholdende stoffer som ønskes substitueret, men umiddelbart en indikation af, at der ikke opnås en lavere miljøbelastning. På træ- og møbelområdet er resultaterne rimelige, men ikke helt så overbevisende, hvad angår brugsegenskaber, hvorimod de sundheds- og miljømæssigt er betydeligt forbedret især hvad angår indholdet af opløsningsmidler.

Læs artiklen fra Industriel Overfladebehandling nr. 2, 2011:
Luften bliver mildnet

Læs publikation