Orientering fra Miljøstyrelsen nr. 2, 2011

Teknologiprogram for jord- og grundvandsforurening 2011

06-04-2011

I Teknologiprogram for jord- og grundvandsforurening 2011 gives en oversigt over de projekter, der er igangsat under ordningen i 2010 og projektforslag for 2011 beskrives. Bevillingen for 2011 er 5,6 mio. kr. Der planlægges 3-5 feltprojekter samt et antal udredningsprojekter.

Læs publikation