Miljøprojekt 1363, 2011

Opgørelse over private bygherrers oprensning af kraftig forurenet jord

15-04-2011

Formålet med projekt har været at kvantificere mængden af kraftigere forurenet jord, der oprenses af private bygherrer samt udgifterne hertil. Kraftigere forurenet jord er i nærværende undersøgelse defineret som forurening over Miljøstyrelsens afskæringskriterier. På baggrund af gennemgåede kilder er det estimeret, at de private bygherrer årligt oprenser mellem 95.000 og 370.000 tons kraftigere forurenet jord. I alt estimeres det, at de private oprensninger koster ca. 100-350 mio. kr. om året.

Læs publikation