Miljøprojekt 1357, 2011

Helbredseffekter af danske brænderøgspartikler belyst eksperimentelt

28-04-2011

I Danmark er brænderøg en væsentlig kilde til partikulær luftforurening. Formålet med dette forsøg er at undersøge om brænderøgspartikler opsamlet under forskellige betingelser i Danmark forårsager skader i humane celler og i dyreforsøg.
Forsøgene viste at alle de opsamlede  brænderøgspartikler giver oksidativt stress og oksidation af og brud på DNA i dyrkede menneskeceller og i hvide blodlegemer. Dyreforsøget viste efter eksponering gennem mave-tarmkanalen at brænderøgspartikler kan fremkalde DNA skade og betændelsestilstande i leveren. Ved eksponering via lungerne gav brænderøgspartiklerne opsamlet under forbrænding med lav ilttilførsel de fleste effekter og var den eneste partikeltype der gav inflammation og oxidativ stress i lungerne.
Resultaterne fra  in vitro cellekultur studierne indikerer at rene brænderøgspartikler generelt er mere toksiske end baggrundspartikler per masseenhed, mens partikler fra et brændeovnskvarter giver effekter der kan betegnes som midt imellem effekterne af de rene brænderøgspartikler og baggrundspartiklerne.
De samlede in vivo resultater kunne ikke påvise, at brænderøgspartikler er væsentligt mere toksiske i forhold til partikler generelt og tyder på at de måske er mindre toksiske end partikler fra trafik mht. effekter på luftveje og hjertekarsystemet. Projektet har således udpeget relevante testmetoder for vurdering af brænderøgspartikler. Det er dog for tidligt at drage disse resultater ind i en vurdering af de kroniske effekter, og samlet set giver nærværende forsøgsresultater ikke anledning til justering af den mere overordnede risikovurdering af brændeovnspartikler foretaget i Miljøprojekt 1235 i 2008.

Læs publikation